FRIPITO

Kutná Hora

Kutná Hora

Kutná Hora, ležící ve středních Čechách, je krásným středověkým městem s klikatě vinoucími se uličkami a malebným panoramatickým výhledem. V době svého největšího rozkvětu to bylo druhé nejdůležitější město hned po Praze. Počátkem 14. století se středověké město stalo, díky těžbě stříbra, místem královské mincovny, kde se razily stříbrné groše známé v celé střední Evropě. V roce 1995 bylo město Kutná Hora zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ve městě najdete mnoho historických památek počínaje symbolem Kutné Hory - jedinečnou pozdně gotickou katedrálou Sv. Barbory. Kromě toho vám však město nabízí unikátní zážitek. Můžete si projít tzv. Cestu stříbra a projít se úzkou hornickou šachtou, kudy chodili horníci ve středověku.

V průvodci najdete téměř 80 fotografií včetně GPS polohy, rady na cesty i pro fotografy a offline mapy.


Petr Civiš

Petr Civiš

Česká republika

Petr Civiš se narodil a většinu života strávil v Kutné Hoře. Od mládí se zajímá o hudbu a fotografii. Fotografovat začíná na analogové přístroje, teprve po rozmachu digitálních fotoaparátů se plně věnuje zachycování světa okolo sebe. Přestože je obklopen gotickými památkami a nucen vykonávat sportovní aktivity, je stále více fascinován miniaturním světem bezobratlých i drobných obratlovců a jejich studiu věnuje veškerý volný čs. To ho dovede až ke studiu ekologie na vysoké škole v Praze, kde v roce 2013 úspěšně dokončje doktorské studium. Při něm si nachází zaměstnání u společosti Nikon, pro kterou v mikroskopickém sektoru pracuje dodnes. Od té doby každé volno využívá k cestování a plně propadá podvodní fotografii. Kutná Hora v jeho srdci zabírá velké místo a tak se její krásy rozhoduje zvěčit v tomto fotoprůvodci. Více o autorovi naleznete na jeho osobním webu nebo jeho FB.


Photo preview (lqip) - 0Photo preview - 0
Photo preview (lqip) - 1Photo preview - 1
Photo preview (lqip) - 2Photo preview - 2
Photo preview (lqip) - 3Photo preview - 3
Photo preview (lqip) - 4Photo preview - 4
Photo preview (lqip) - 5Photo preview - 5
Photo preview (lqip) - 6Photo preview - 6
Photo preview (lqip) - 7Photo preview - 7
Photo preview (lqip) - 8Photo preview - 8
Photo preview (lqip) - 9Photo preview - 9
Photo preview (lqip) - 10Photo preview - 10
Photo preview (lqip) - 11Photo preview - 11
Photo preview (lqip) - 12Photo preview - 12
Photo preview (lqip) - 13Photo preview - 13
Photo preview (lqip) - 14Photo preview - 14
Photo preview (lqip) - 15Photo preview - 15
Celá verze průvodce obsahuje dalších 63 fotografií.